Grundutbildning i Carefox

Datum

Se tillfällen nedan.

Tid

kl 09.00 – 11.00

Målgrupp

Användare av Carefox

Plats

Digitalt

Översikt

Våra system är till för att underlätta ditt arbete. För oss är det därför viktigt att du som användare känner till alla delar av systemen så att du kan välja vad som stöttar din verksamhet bäst.

I grundutbildningen ger vi er en basal kunskap om systemet. Vi går igenom vad översiktspanelen ger för information. Vi kollar på de basala inställningarna och går igenom hur man registrerar nya vårdtagare, medarbetare och ärenden. Vi går in på de viktigaste delarna i vårdtagarprofiler, medarbetarprofiler och ärenden. Grundutbildningen ger dig även en baskunskap i hur du arbetar  i planeringen, vilka inställningar som finns och de viktigaste funktionerna. Till sist går vi in och grunderna i tidrapporteringen.

Mer information

Grundutbildningen hålls av personal från Carefox.

Grundutbildningen är kostnadsfri.

15 maj kl 09.00-11.00

11 september kl 09.00-11.00

11 december kl 09.00-11.00

Alla våra grundutbildningar är kostnadsfria!