Äldreomsorg som utgår från individen

I Linköping är det adressen som avgör vem som tar hand om dig när du blir äldre eller behöver hjälp och stöd. Bor du i området City syd så är det Bräcke diakoni som ansvarar för en stor del av vården och omsorgen. Denna utgår alltid från individens behov och förutsättningar. Syftet är att vården och omsorgen, och därmed livet, ska bli bättre för de personer den är till för.

Publicerad

Områdesbaserad vård och omsorg

I maj 2023 införde Linköpings kommun områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Sedan dess är Bräcke diakoni en av fyra utförare som ansvarar för att de som är i behov av hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering eller bor på ett biståndsbedömt trygghetsboende får den vård och omsorg de behöver.

Maude Kardell Wahlbäck är välfärdsstrateg och kommunikationschef på Bräcke diakoni. Hon tycker modellen som Linköpings kommun har valt är bra och beskriver fördelen med den.

– När kommunen kommunicerade att man ville göra ett totalt omtag kring hemtjänst och hemsjukvård, genom att upphandla geografiskt sammanhängande tjänster i en vårdkedja som utgår från individens behov, så tyckte vi att det lät jätteintressant. Precis som Linköpings kommun har vi identifierat vikten av att hålla ihop uppdragen för att undvika att verksamheterna bedrivs i det som vi brukar kalla stuprör. Vi arbetar för att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge de önskar.

Bygger på principerna för nära vård

Det som ligger till grund för Linköpings beslut är principerna för nära vård. Kommunen har tagit ett beslut som ligger i linje med Sveriges Kommuner och Regioners beskrivning av ”nära vård”. Maude Kardell Wahlbäck förklarar fördelarna med det.

Maude Kardell Wahlback, Bräcke diakoni

– Här i Linköping har man verkligen försökt att göra något som ska svara upp till det SKR har definierat. Nära vård handlar om att utgå från individens behov och förutsättningar och att arbeta teambaserat i samskapande med dem vi är till för. Vården och omsorgen, och därmed livet, ska helt enkelt bli bättre för de personer den är till för. Det här arbetssättet ligger helt i linje med vår vision och hur vi vill jobba som organisation. Många av de andra privata, kommersiella bolagen jobbar smalare, med större volymer. Vi jobbar med bredden istället, för att kunna följa människor genom livet och anpassa insatser utifrån de många olika behov som finns och de glapp som uppstår i dagens vård- och omsorgssystem. Vi har allt från förskola och daglig verksamhet – som träffpunkter, lunchserveringar och minigym – till vårdcentraler, hemtjänst och äldreboenden, men även boenden för unga med kognitiv sjukdom (demens) och olika former av stöd vid psykisk ohälsa.

Digitalt verksamhetsstöd

Alla som arbetar med hemtjänst eller med omsorg i någon form vet hur viktigt det är med planering och kommunikation. Bräcke diakoni använder Carefox för att planera arbetet med hemtjänsten och för att kommunicera med personalen som sköter omsorgen.

Anna-Carin Gustafsson är verksamhetschef för Bräcke diakonis hemtjänst i Stolplyckan, som ingår i City syd. Hon ansvarar för att de 30 personer hon har i sin grupp vet vad de ska göra under sina arbetspass.

Anna-Carin Gustafsson, Bräcke diakoni

– Vi behövde ett planeringssystem och valde Carefox eftersom vi förstod att det skulle passa våra behov väldigt väl. Det är enkelt att förstå och använda och ligger prismässigt på en bra nivå jämfört med många av de andra planeringsverktyg som kommuner använder. Att jobba digitalt är fantastiskt eftersom allt vi gör i planeringen ändras i realtid och informationen med en gång når alla som behöver känna till den. Allt vi lägger in i Carefox syns direkt i systemets app som omvårdnadspersonalen använder. Behöver vi göra justeringar under dagen när personalen är ute och jobbar, så får de ett meddelande om det i telefonen. Vi kan enkelt gå in och göra snabba förändringar som når berörd personal direkt.

Med tiden har vi sett ett behov av att koppla ihop olika system för att enkelt kunna använda olika data. Det har blivit ännu tydligare i samband med det stora uppdraget i City syd. Vi testar nu också Carefox i hemsjukvården för att kunna få synergieffekter som är nödvändiga för oss. Alla våra intäkter är baserade på den tid som vi är hos kunderna. Det är väldigt viktigt att vi har en bra planering för att få mer tid att jobba med de mer kvalitativa delarna – hos dem vi besöker, med vårdkedjor och med det multiprofessionella teamet kring våra boende och patienter.

Ett lärorikt samarbete

Klas Forsell är affärsområdeschef för hemtjänst på Allevi, och den som är ytterst ansvarig för Carefox.

– Samarbetet med Bräcke diakoni är värdefullt för oss, för vi lär oss av personalen och deras behov.

I och med att Carefox är det första systemet de använder så är de inte färgade av vad som går eller inte går att göra utifrån tidigare erfarenheter. Istället berättar de vad de behöver för att få verksamheten att fungera optimalt. Och det anstränger vi oss för att ge dem.

Bräcke diakoni testar nu Carefox som verktyg även i hemsjukvården. Det är väldigt spännande och vi är tacksamma för att de vill göra detta tillsammans med oss. Vi lär oss väldigt mycket av det.

Klas Forsell
Klas Forsell, affärsområdeschef för hemtjänst på Allevi

Carefox – Utvecklat för hemtjänsten

Carefox är ett heltäckande digitalt verksamhetsstöd för hemtjänst. Planering, scheman, tidrapportering och lönehantering kan administreras i ett och samma verktyg.

Nära vård

Sveriges Kommuner och Regioner beskriver nära vård som ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Om Bräcke diakoni

Bräcke diakoni är en 100-årig stiftelse som bland annat bedriver primärvård, specialistvård, äldreomsorg och LSS i Göteborg, Skaraborg, Jönköping, Linköping och Stockholm.

Antal vårdtagare i hemtjänsten i Linköping: cirka 500.

Antal vårdtagare i pilotprojektet med hemsjukvård i Linköping: 120-150. En del av dem har också kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Läs mer