Vad gör du på jobbet, Hampus?

Hampus Ek, utvecklare och teamledare för Allevis utvecklingsteam i Jönköping.

Publicerad

Jag jobbar med Carefox, som är Allevis verksamhetsstöd för hemtjänst. Jag skriver en hel del kod, men har också ansvar för att koordinera teamet så att vi bygger rätt saker, i rätt ordning. Det gör jag i samarbete med vår scrum master, Vincent. Det är en viktig del av jobbet, för att hela tiden behålla helhetsperspektivet. Jag jobbar också tillsammans med vår affärsområdeschef Klas och vår produktägare, Pontuz, för att hålla mig uppdaterad på våra fokusområden och de långsiktiga målen. Vi gör avstämningar för att vara säkra på att vi som ansvarar för den tekniska biten hela tiden gör det som krävs för att vi ska kunna leverera på affärsmålen.

Alla förstår kanske inte riktigt vad en utvecklare gör. Kan du beskriva, utifrån dig själv?
En stor del av jobbet består av att skriva kod. Men en stor och viktig del av arbetet är också att verkligen försöka sätta sig in i och förstå kundens behov. Det är inte ovanligt att en kund ger förslag på vad de vill ha, och det är bra. Det vi gör då är att titta närmare på problemet för att försöka hitta en enklare lösning, som är bredare, mer generell och på det viset användbar för fler kunder. Genom att jobba så kan vi hjälpa kunden som har ett problem samtidigt som vi kan förbättra för våra övriga kunder. Så vi skriver inte bara kod. Vi försöker förstå behov, analyserar problem och arbetar för att hitta lösningar som gör vår produkt så bra som möjligt.

Hur länge har du jobbat med Carefox?
Om jag räknar all tid så är det sex och ett halvt år. Jag började som praktikant under studietiden, och fortsatte sedan att arbeta halvtid här under det sista året i skolan. Först efter det började jag på heltid här och det har jag gjort i strax över fem år nu.

Om du inte jobbade som utvecklare, vad skulle du göra då?

“Svår fråga, jag vet faktiskt inte. Jag insåg redan i högstadiet att programmering var det jag skulle jobba med.”

Vad gör du när du inte jobbar?
De senaste åren har det blivit mycket socialdans, alltså bugg och fox, på helgerna på den lokala folkets park i Jönköping. Utöver det är det att träffa vänner och familj.

Vilka språk behärskar du?
Inom programmering är det huvudsakligen PHP tillsammans med Javascript. Det är de språk jag jobbar med på en daglig basis. Språket Go har fångat mitt intresse de senaste åren, vilket vi använt för ett par små delar av vårt system där möjligheten att använda andra språk än PHP har dykt upp. När det gäller vanliga språk så är det svenska och engelska. Det kunde varit tyska också, jag har en och en halv högskolepoäng. Mer blev det inte innan jag valde bort tyskan till förmån för att kunna jobba deltid här under studietiden. Så Allevi kom i vägen kan man säga.

Vad är det roligaste med jobbet?
Variationen. Att jag får göra så många olika saker i mitt jobb. Jag är generalist och har nog egentligen svårt att stanna inom ett område för länge, men sättet vi jobbar på gör att det aldrig blir enformigt. När jag började här fanns det bara fyra programmerare som jobbade med Carefox, och de drev allt utvecklingsarbete. Det gjorde att det hela tiden fanns nya saker att sätta sig in i innan det vara dags att gå vidare till nästa uppgift. Och så är det fortfarande. Det gillar jag.

Läs mer