Planering i Carefox

Carefox tar hänsyn till era kunders önskemål och krav samt ger ett optimalt förslag på planering utefter språkkunskaper, delegeringskrav och attribut.

Planering

Vårdtagare och ärende

Samla era kunder, deras beslut, kontaktpersoner, önskemål och krav på samma plats för att få en helhetsbild av din verksamhet. Planera säkert ut extrainsatser utan att överstiga beviljade timmar genom att ställa in begränsningar per insats.

Planering

Effektiv planering

Dra själv ner insatser på rätt medarbetare eller kopiera hela dagars planering till en annan dag för att spara tid. Carefox hjälper dig hålla planeringen effektiv genom att inkludera restider, utbildningskrav, delegeringskrav, fordon och vårdtagarens krav när du planerar.

Planering

Schema och medarbetare

Använd dig av rullande eller schema per timme för att enkelt hålla reda på när alla arbetar. Låt medarbetare registrera när de är tillgängliga för extratider för att nyttja när du bokar in extrapersonal. Håll koll på medarbetares kompetenser och få notiser när det är dags att förnya en delegering.

Vill du veta mer om Carefox?