Allevis kundsupport – vi vill vara nya tidens arbetsplats

Hos Allevi, som tillhandahåller molnbaserade systemstöd för omsorgssektorn, har kundsupporten länge varit hjärtat i kommunikationen med kunder och användare.

Publicerad

Supporten

– Vi får ofta höra från kunder att vår kundsupport är toppen! Det är tillgängligheten, de snabba svaren och det trevliga bemötandet som kunderna ofta ger kundsupporten beröm för, beskriver Pelle Fridman som är affärsområdeschef för inriktningen personlig assistans på Allevi.

Allevis kundsupport svarar på frågor kring användandet av systemen Aiai, Carefox och Omsorg24. Kundsupporten har öppet varje vardag och bemannas av tre personer som har djup kännedom om alla tre produkterna samt förankring inom omsorgen.

– För oss har det alltid varit viktigt med en tydlig förankring i de branscher vi verkar inom då det utmärkande för samtliga av våra produkter är en stark historia där produkterna utvecklas efter egen branschkompetens, beskriver Erik Reuthammar som är försäljningschef på Allevi.

Erik är en av grundarna till produkten Carefox som ingår i Allevis produktportfölj. Carefox är ett verksamhetsstöd för hemtjänsten och Erik själv arbetade inom hemtjänsten då han och en kollega såg det stora behovet av ett effektivt verksamhetsstöd och startade då Carefox.

Erik Reuthammar försäljningschef på Allevi.
Erik Reuthammar försäljningschef på Allevi.

– Att vi känner till branschen och vet hur våra kunders vardag ser ut är absolut nyckeln till vår framgång, fortsätter Erik.

Allevis team i kundsupporten ska nu förstärkas med en medarbetarna och i arbetet med att beskriva tjänsten blev det tydligt att ambitionen för Allevis kundsupport är stora.

– Vi vill åstadkomma mycket med vår support och vi nöjer oss inte med att kunderna redan är väldigt nöjda med vårt jobb. Vi vill att supporten ska vara i världsklass och även vara en modern arbetsplats där alla kan inkluderas, beskriver Erik.

Under våren 2020 ställde Allevi om på grund av Covid-19 och alla medarbetare inklusive kundsupporten började arbeta hemifrån. Distansarbetet har fungerat väldigt bra och Allevis ledning jobbar i skrivande stund med att ta fram nya riktlinjer för hur arbetet post Covid ska se ut.

– För mig är möjligheten att jobba hemifrån väldigt viktig. Jag kan jobba helt ostört vilket underlättar när jag ska svara på samtal och jag tycker även att samarbetet med kollegor via digitala möten blivit bättre, berättar Inger Grönhof som är teamledare för kundsupporten på Allevi.

– Vi har alltid haft kollegor på olika orter då vi har kontor på många olika platser i Sverige. Digitala möten har vi haft tidigare men nu när alla har övat in sig på premisserna blir dessa möten ofta effektivare vilket passar mig väldigt bra, fortsätter Inger.

Emma Sellin och Pelle Fridman.
Emma Sellin och Pelle Fridman.

I den nya tjänsten som utlyses till kundsupporten kommer arbetsorten vara flexibel och arbete på distans kommer även efter Covid-19 vara en fortsatt möjlighet.

– Detta öppnar upp för en mycket större bredd för sökande till tjänsten. Man kan i princip sitta var som helst i Sverige och svara i telefon, så nu är inte längre ort ett hinder att söka, säger Erik Reuthammar.

Möjligheten att jobba hemifrån gör det även i större utsträckning möjligt för personer med funktionsvariation att söka tjänsten. Om man t.ex. själv har assistans kan möjligheten att jobba hemifrån vara avgörande då det kan underlätta mycket i vardagen att slippa ta sig till ett kontor.

– Vi vill att vår kundsupport ska vara framtidens arbetsplats och det innebär bland annat att funktionsvariation inte ska vara ett hinder för att söka arbete hos oss, fortsätter Erik.

Är du eller vet du någon som skulle passa i kundsupportens team?

En dag i kundsupporten

08.00
Startar dagen med att svara på ärenden som inkommit under kvällen och morgonen.

09.00
Kundsupporten öppnar upp för att ta emot samtal via telefon. Kollegorna avlöser varandra med att svara i telefon samt svara på och utreda ärenden som kommer in löpande.

12.00
Lunch – kundsupporten stänger för mottagande samtal så att personalen har tid för lunch. Efter lunch fortsätter kundsupporten ta emot och felsöka ärenden.

16.30
Kundsupporten stänger för inkommande samtal och avrundar dagen med att gå igenom mail och de ärenden som inkommit under dagen.

17.00
Slut på arbetsdagen.

Läs mer