Tillfredsställa behov och överträffa förväntningar – Tonys hemtjänst siktar högt.

Tony Riccardi, VD för Tonys hemtjänst, startade verksamheten 2011. Tony jobbade tidigare som samordnare inom den kommunala hemtjänsten och de åren inspirerade Tony att starta ett eget hemtjänstbolag där fokus skulle ligga på kvalitet i utförandet.

Publicerad

– Kvalitet för oss är att våra kunder känner en kontinuitet i vilken personal som hjälper dem under dagen samt att varje insats utförs efter kundens personliga behov, förklarar Tony.

Just personalkontinuitet är särskilt viktigt för Tonys hemtjänst och här läggs extra fokus på att samma personal ska hjälpa kunden under en och samma dag. Personalen är indelade i mindre arbetslag så att det är en liten grupp personer som är involverade i kundens situation vilket innebär att kunden alltid känner till vilka som kommer och hjälper till.

Ett annat fokus för Tonys hemtjänst är att alla deras kunder ska få mat lagad från grunden i sina egna hem.

– Att få hemlagad mat bidrar till aptit och välmående och det är därför särskilt viktigt för oss, berättar Tony.

– Då det ofta är en och samma person som kommer till kunden under dagen är det även lätt att planera för matlagningen. Lunchen kan förberedas redan på morgonen vilket gör att det inte alls måste vara så tidskrävande att erbjuda hemlagad mat, fortsätter Tony.

Tonys hemtjänst har idag ett 60 tal kunder, ca 24 medarbetare och de är verksamma i Haninge – Jordbro.

Personalen trivs hos Tonys och Tony själv tror att det beror på att de satsar på regelbundna möten, utbildning och trevligheter för personalen.

Tony Riccardi, VD för Tonys hemtjänst

“Det var verkligen värt att byta system, Carefox är anpassat efter just vår verksamhet och det märks tydligt.”

Tonys hemtjänst har använt Carefox som systemstöd sedan 2015. De började först med att annat systemstöd som var anpassat för städbolag. Det var visst motstånd i företaget när de skulle byta system till Carefox då medarbetarna och även Tony befarade att det skulle ta för mycket tid att lära sig ett nytt system.

– Det var verkligen värt att byta system, Carefox är anpassat efter just vår verksamhet och det märks tydligt, förklarar Tony.

– Att det dessutom är lätthanterligt och användarvänligt gjorde bytet väldigt smidigt, fortsätter Tony.

Carefox underlättar Tonys geografiska planering genom att de lätt kan dela upp olika områden med färgmarkeringar och det bidrar till att Tonys kan hålla vad de lovar gällande personalkontinuitet för kunderna .

– Det är då lätt att få en överblick över inplanerade timmar och vi kan snabbt se om vi planerat in för mycket eller för lite tid, det ger en känsla av trygghet och vi kan kontinuerligt effektivisera vår verksamhet, beskriver Tony.

Att personalen hos Carefox är kunniga inom hemtjänst och att det dessutom alltid är lätt att få hjälp är ett stort plus för Tony och hans medarbetare.

– Carefox vet precis vad vi pratar om och det var den kompetensen vi saknade med det tidigare systemet, avslutar Tony.

Tony Riccardi, VD

Läs mer